INSAMLINGSSTIFTELSEN

INNOVATOR

Stiftelsens syfte är att skapa ett center för bygginnovation
och ett levande attraktivt entreprenörs Sverige.

     NYFÖRETAGANDE                              INNOVATION                                          BYGGNADSVÅRD

STIFTELSEN
INNOVATORS
ÄNDAMÅL  Klicka på respektive biod för att läsa mer.


 

STARTUP
  Främja startup företagande.

 

BYGGNADSVÅRDFrämja kulturarvet genom bevarandet av minnesvärda byggnader.

STIPENDIUM      Utdela stipendium till innovativa entreprenörer.
 

PROJEKT
Främja innovativ byggteknik utifrån ett hållbart och miljövänligt perspektiv.

 UTBILDNING·         Stödja utbildning och forskning som går i linje med ändamålen.

PROJEKT
Främja projekt med inriktning mot boende för utsatta målgrupper som tex studenter och äldre.

SAMVERKAN
 
Samverka med andra stiftelser.

INBJUDAN UPPROP
DATUM: 181204
TID: kl 18,30
PLATS: Vellinge Gästis

Stiftelsens syfte är att skapa ett center för bygginnovation
och ett levande attraktivt entreprenörs Sverige.
Det första uppropet ämnar att 
främja bevarandet av minnesvärda byggnader samt främja innovativ byggteknik utifrån ett hållbart och miljövänligt perspektiv..

Varmt Välkomna!

Anmälan till: info@stiftelseninnovator.se