ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att skapa ett center för bygginnovation
och ett levande attraktivt entreprenörs Sverige.

Klicka på respektive bild nedan för att läsa mer

STARTUP
  Främja startup företagande.
 

BYGGNADSVÅRDFrämja kulturarvet genom bevarandet av minnesvärda byggnader.

STIPENDIUM      Utdela stipendium till innovativa entreprenörer.

PROJEKT
Främja projekt med inriktning mot boende för utsatta målgrupper som tex studenter och äldre.

 UTBILDNING·         Stödja utbildning och forskning som går i linje med ändamålen.

PROJEKT
Främja innovativ byggteknik utifrån ett hållbart och miljövänligt perspektiv.

SAMVERKAN
 
Samverka med andra stiftelser.