BYGGNADSVÅRD

Insamlingsstiftelsen innovator skall främja bevarandet av minnesvärda byggnader samt främja innovativ byggteknik utifrån
ett hållbart och miljövänligt perspektiv.