SAMVERKAN

  Insamlingsstiftelsen innovator avser främja projekt där samverkan mellan destinatärer prioriteras
vid utdelning av stipendium och projektmedel.